รายละเอียดสินค้า

Contact Center:
080-076-9225

กรุณาตรวจสอบสต๊อกสินค้า
โทร. 080-076-9225

TERESA

สไตล์ : คอนเทมโพรารี่

สถานะสินค้า : In stock


ราคา: ฿12,900 ฿34,000

 • เลือกหนัง :

 • ขนาด :

 • จำนวน :

  1
 • รายละเอียดสินค้า
 • วิธีการสั่งซื้อสินค้า
 • การรับประกันสินค้า
 • รายละเอียด

 • ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า


  วิธีการสั่งซื้อสินค้า

  เงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อสินค้า

  1. สินค้าสั่งซื้อสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแบบหรือสีและยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน หลังเปิดใบสั่งซื้อสินค้า

  2. หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงแบบ หรือ สี หลัง 7 วันจากวันเปิดใบสั่งซื้อ ลูกค้าต้องชำระค่าเปลี่ยนแปลง 10% จากราคาสินค้าตัวแรก

  3. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้า หรือการสั่งจอง หรือการสั่งผลิต โดยสามารถชำระเป็นเงินมัดจำ 30% (ขึ้นไป) และต้องชำระค่าสินค้าให้ครบ    100% ก่อนวันจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการ และ ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าทั้งหมด (100%) ภายในวันเปิดใบสั่งซื้อได้เช่นกัน

  4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้าระหว่างขั้นตอนการผลิต(นับจากวันเปิดใบสั่งซื้อเกิน 7 วัน)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 30%

  5. หากลูกค้าพบความผิดปกติของโซฟา สามารถแจ้งแก้ไขหรือคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า ทั้งนี้ต้องเกิดจากความผิดปกติจากการผลิตเท่านั้น

  6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า/คืนเงิน หลัง 7 วันนับจากวันส่งสินค้า เนื่องจากความผิดปกติจากการผลิตเท่านั้น

  โดยที่การคืนสินค้า/คืนเงิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้ โดยหักค่าขนส่ง และ ค่า Bank Charge 3% (ในกรณีลูกค้ารูดชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต)

  7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้า อันเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดวัตถุดิบในการผลิตและส่งผลให้จัดส่งล่าช้าเกินกำหนดมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระไว้

 • การรับประกันสินค้า

  1.สินค้ารับประกัน ครอบคลุมเฉพาะการชำรุดหรือบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น นับจากวันที่ได้รับสินค้า เป็นระยะเวลา ดังนี้

  • โครงสร้างไม้ 5 ปี
  • ระบบกลไก (Recliner) 2 ปี
  • วัสดุหุ้ม (หนังแท้เท่านั้น) 2 ปี
  • ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 1 ปี
  1. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ การวางสิ่งของหนักกดทับ การเก็บโซฟาไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และการใช้งานผิดประเภท เช่น รอยขีดข่วน ฉีกขาด คราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม สินค้าถูกปลวก มอดหรือแมลงกัดแทะ และการชำรุดเสียหายจากธรรมชาติ รวมทั้ง สินค้าที่ขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้า Clearance Sale
  2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทนและทำการซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ของบริษัท โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์ แค็ตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัท กับสินค้าที่ได้รับจริง
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัยความเสียหายของสินค้านั้นๆ ว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ และถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Avatar

LISBON

31,000 บาท

ราคาปกติ 62,000 บาท

Avatar

KINGSTON

31,500 บาท

ราคาปกติ 63,000 บาท

Avatar

BERLIN

31,000 บาท

ราคาปกติ 62,000 บาท

สินค้าล่าสุด

Avatar

VALENTINO 4-SRR+CUP

75,900 บาท

ราคาปกติ 134,800 บาท

Avatar

ROMEO-1SR

19,500 บาท

ราคาปกติ 39,000 บาท

Avatar

SCALA 2-SRR +CUP

41,000 บาท

ราคาปกติ 75,000 บาท