รายละเอียดสินค้า

Contact Center:
080-076-9225

กรุณาตรวจสอบสต๊อกสินค้า
โทร. 080-076-9225

BRANDON

สถานะสินค้า : In stock


ราคา: ฿40,500 ฿81,000

 • เลือกหนัง :

 • ขนาด :

 • จำนวน :

  1
 • รายละเอียดสินค้า
 • วิธีการสั่งซื้อสินค้า
 • การรับประกันสินค้า
 • รายละเอียด

 • ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า


  วิธีการสั่งซื้อสินค้า

  เงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อสินค้า

  1. สินค้าสั่งซื้อสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแบบหรือสีและยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน หลังเปิดใบสั่งซื้อสินค้า

  2. หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงแบบ หรือ สี หลัง 7 วันจากวันเปิดใบสั่งซื้อ ลูกค้าต้องชำระค่าเปลี่ยนแปลง 10% จากราคาสินค้าตัวแรก

  3. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้า หรือการสั่งจอง หรือการสั่งผลิต โดยสามารถชำระเป็นเงินมัดจำ 30% (ขึ้นไป) และต้องชำระค่าสินค้าให้ครบ    100% ก่อนวันจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการ และ ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าทั้งหมด (100%) ภายในวันเปิดใบสั่งซื้อได้เช่นกัน

  4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้าระหว่างขั้นตอนการผลิต(นับจากวันเปิดใบสั่งซื้อเกิน 7 วัน)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 30%

  5. หากลูกค้าพบความผิดปกติของโซฟา สามารถแจ้งแก้ไขหรือคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า ทั้งนี้ต้องเกิดจากความผิดปกติจากการผลิตเท่านั้น

  6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า/คืนเงิน หลัง 7 วันนับจากวันส่งสินค้า เนื่องจากความผิดปกติจากการผลิตเท่านั้น

  โดยที่การคืนสินค้า/คืนเงิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้ โดยหักค่าขนส่ง และ ค่า Bank Charge 3% (ในกรณีลูกค้ารูดชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต)

  7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้า อันเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดวัตถุดิบในการผลิตและส่งผลให้จัดส่งล่าช้าเกินกำหนดมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระไว้

 • การรับประกันสินค้า

  1.สินค้ารับประกัน ครอบคลุมเฉพาะการชำรุดหรือบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น นับจากวันที่ได้รับสินค้า เป็นระยะเวลา ดังนี้

  • โครงสร้างไม้ 5 ปี
  • ระบบกลไก (Recliner) 2 ปี
  • วัสดุหุ้ม (หนังแท้เท่านั้น) 2 ปี
  • ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 1 ปี
  1. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ การวางสิ่งของหนักกดทับ การเก็บโซฟาไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และการใช้งานผิดประเภท เช่น รอยขีดข่วน ฉีกขาด คราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม สินค้าถูกปลวก มอดหรือแมลงกัดแทะ และการชำรุดเสียหายจากธรรมชาติ รวมทั้ง สินค้าที่ขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้า Clearance Sale
  2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทนและทำการซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
  4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ของบริษัท โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์ แค็ตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัท กับสินค้าที่ได้รับจริง
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัยความเสียหายของสินค้านั้นๆ ว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ และถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Avatar

ZANETTI

53,500 บาท

ราคาปกติ 107,000 บาท

Avatar

MINISTER (ขาแสตนเลส)

58,500 บาท

ราคาปกติ 117,000 บาท

Avatar

VERANO

40,500 บาท

ราคาปกติ 81,000 บาท

สินค้าล่าสุด

Avatar

TRACY

22,500 บาท

ราคาปกติ 45,000 บาท

Avatar

SPENCER V.3

79,500 บาท

ราคาปกติ 79,500 บาท

Avatar

RICARDO

44,500 บาท

ราคาปกติ 44,500 บาท